DiMa Labor liitub GreenCCircle projektiga

EKA DiMa Lab on ühendanud jõud kümne teise partnerorganisatsiooniga üle Euroopa, et teha koostööd kultuuri- ja loometööstuse suunamises jätkusuutlikkuse ja innovatsiooni omaks võtmisele, edendades ümberkujundavat teekonda keskkonnasäästlike tavade ja roheliste oskuste poole. 

Asudes üle kogu Euroopa, Materases (IT), Rotterdamis (NL), Dublinis (IE), Kosices (SK), Kouvolas (FI), Valladolidis (ES), Veneetsias (IT), Tallinnas (EE), Zabrzes (PL) , Vilniuses (LT), on partnerorganisatsioonide eesmärk kaasata Euroopa kultuuri- ja loometööstuses osalejaid, julgustades neid muutma oma mõtteviisi, loomingulisi protsesse ja töömeetodeid kooskõlas Euroopa Rohepöördega. 

Erasmus+ rahastatud GreenCCircle on pühendunud säästva arengu ja loomingulise tipptaseme uue ajastu sissejuhatamisele, kasutades selleks sihipäraseid koolitusi, ühiseid jõupingutusi ja uuenduslikke praktikaid. Projekti algust tähistas GreenCCircle.eu platvormi käivitamine.  

Laiaulatusliku toetusskeemi väljatöötamisega keskendub projekt oskuste puudujääkide tuvastamisele, jätkusuutlike oskuste sihipärase koolituse loomisele ja tugeva, mitut sidusrühma hõlmava ökosüsteemi loomisele 9 riigis. See lähenemisviis mitte ainult ei tõhusta koostööd ja innovatsiooni, vaid on kooskõlas ka ELi rohelise kokkuleppe ja ringmajanduse põhipõhimõtetega. 

Projekti ambitsionikad eesmärgid hõlmavad 120 õppija kaasamist väljakutsepõhisele õppeteele, valdkondadevahelise koostöö soodustamist ning oluliste tööriistade väljatöötamist keskkonnamõjude hindamiseks ja kasutamiseks jätkusuutlikes äritavades. GreenCCircle'i juurutatud võtmetähtsusega uuendus on jätkusuutlikkuse edutaja roll, mille eesmärk on suunata kultuuri- ja loometööstust, aga ka teisi ettevõtteid keskkonnasäästlikumate tavade ja suurema vastupanuvõime poole. 

GreenCCircle’i metoodika on koostööpõhine ja kaasav, ühendades jõud kõrgkoolide, kutsehariduse ja kutsekoolituse pakkujate, teadlaste ja ettevõtetega. Algatuse eesmärk on edendada jätkusuutlikkusele orienteeritud ökosüsteemi Living Labs´i (“Elus laborite”) kaudu, kaasates enam kui 200 osalejat ühisesse missiooni, mille eesmärk on vähendada keskkonnajalajälge ja edendada jätkusuutlikke ettevõtete vastukaja kliimamuutustele. 

See muutev teekond ei puuduta ainult keskkonnasäästlikkust; see on kõikehõlmav strateegia turuväljavaadete parandamiseks, vastupanuvõime suurendamiseks majandusšokkidele ning innovatsiooni- ja jätkusuutlikkuse edendamiseks kultuuri- ja loometööstuses. Pakkudes käegakatsutavaid teadmisi roheliste ja professionaalsete hoiakute ja oskuste parandamise kohta, on GreenCCircle kavandatud avaldama olulist mõju kultuuri- ja loometööstusele ja ka mujale.

 

GreenCCircle'i projekti kaasrahastab Euroopa Liit.
Uuri lisaks:  GreenCCIRcle.eu