DiMa näitus Disainiööl 19-25.09

Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku disaini ja materjalide labori DiMa näitus avatakse 19.09 XVII Disainiöö "Rohe-olemine: WTF?*" raames Balti Manufaktuuris. 

Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku disaini ja materjalide labori DiMa näitus
DiMa tegeleb ringdisaini ning uute jätkusuutlike materjalide arendamisega. Ringdisaini roll on toodetele ja teenustele uuenduslike lahenduste loomine, rõhutades loodusvarade mõistlikku tarbimist, jäätmete vähendamist ja uute innovaatiliste ärimudelite loomist. Jätkusuutlikud materjalid on siinkohal võtmetähtsusega, mistõttu on oluline vaadelda materjaliloomet ringmajanduse kontekstis. DiMa-s läbiviidavate materjalide arenduses on erilise tähelepanu all tehnoloogiad, mis tõhustavad materjalide, tooraine ja jäätmete ringlussevõttu. Tekstiili- ja moetööstuse ülejäägid nii tootmises kui peale tarbimist on suuruselt teine keskkonda reostav tootmisharu, millega peame tegelema lokaalselt: koguma, sorteerima, korduskasutama, parandama, taaskasutama ja ümbertöötlema.

Näitusel on esitlusel tekstiilijäätmete ringlussevõtu ja tootearenduste lahendused, mis on valminud läbi erinevate disainimeetodite:

– materjali- ja tootearendused, mis on valminud projekti “Eestis tekkivate tekstiilijäätmete ringlussevõtu ja tootearenduste lahenduste väljatöötamine” raames. Mehaanilise ümbertöötluse teel ning mitmete ülikoolide koostööl on Eestis kogutud vanadest rõivastest arendatud lõnga ja kudumeid ning komposiitmaterjale, mis omakorda disainitud uuteks toodeteks. Projekti rahastajaks on Keskkonnainvesteeringute Keskus. Koostööpartnerid: TalTech, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, SEI Tallinn ning Uuskasutuskeskus.
Väärtustava taaskasutuse meetodil valminud rõivad, kus materjalina on kasutatud nii suurtööstuse jääke kui ka teise ringi rõivaid ehk tarbijajärgset tekstiilijäädet. Väärtustav taaskasutuse meetod võimaldab arvestada materjali eripäraga ja selle parimate omadustega, luues nii uusi tooteid väiksema ressursikuluga. 
Taasloov tesktiilidisain. Teemaviite #visiblemending populaarsus sotsiaalmeedias tõestab, et rõivaste parandamisest on saanud trend. Kuid kas tegu on mööduva vooluga või saab parandamine kui teguviis päästa maailma? Pidurdamaks katastroofilist kliimamuutust saab igaüks panustada muutes enda käitumist. Rõivaste kulumine loob võimaluse kandja ja eseme vaheliseks suhtluseks. Uute kihtide lisamine kasvatab ajas esemete väärtust. Parandamine sarnaneb seeläbi looduse võimega ennast taasluua – kasvatades uusi kihte ja ja parandades inimese tegevuse tulemusena tekkinud kahjustusi.


Sündmus Facebookis
Rohkem infot Disainiöö osas: https://www.disainioo.ee/et 


Näitust toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ja kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.