Second Chance
9.-19. maini esitleti Hispaanias, Valencias Maailma Disainipealinna projekti raames Eesti jätkusuutlikku disaini tutvustavat näitust „Second Chance“ / „Teine võimalus“. Eesti Disainerite Liidu (EDL) ja EKA koostööna korraldatud näituse kuraator on Ilona Gurjanova, kujundaja Leonardo Meigas. 

Jätkusuutliku disaini näitus „Second Chance“ keskendub viimastel aastatel disainiskeenel tähelepanu keskpunkti tõusnud taaskasutuse teemale, näidates kuidas disainerite loov mõtlemine ning nutikate tehnoloogiate ja töövõtete kasutamine võimaldab kasutatud esemetele uue tootena taaskord elu anda, kaitstes keskkonda ning säästes piiratud ressursse. 


EKA Jätkusuutliku disaini ja materjalide labor DiMa väljapanek esitleb viimastel aastatel ringdisaini uurimissuundadega seonduvalt valminud tekstiili- ja moevaldkonna tootenäidiseid ja projektide tulemusi, keskendudes erinevatele ringdisaini meetodile: kohalik väärtustav taaskasutus (local upcycling); tööstuslik väärtustav taaskasutus (industrial upcycling) ja mehaaniline ümbertöötlus (mechanical recycling). Kõiki kolme alamteemat saadab näitusel ka lisaks tootenäidistele lühike videoklipp, mis avab teema tausta laiemalt.

*Kohalik väärtustav taaskasutus (local upcycling). Esitletud on valik disainilahendusi, mis toovad vaatajateni erinevaid võimalusi kohalikul tasemel tekkivate tekstiilijäätmete taaskasutamiseks ja neile uue elu andmiseks, kasutades ära materjali eripära ja selle parimaid omadusi. Selle teemabloki all tutvustatakse labori ühe uurimissuuna all fookuses olevat Keenia tekstiilijäätmete olustikku ning sealseid kohalikke jääkmaterjalide ringlussevõtmise võimalusi läbi väärtustava taaskasutuse meetodi.


*Tööstuslik väärtustav taaskasutus  (industrial upcycling) tähendab täiendava disainilahenduse andmist (tootmisprotsessis või tööstusümbioosi kujul), et pikendada materjalide olelusringi ilma neid ümbertöötlemata. See aitab uusi tooteid luua väiksema energia, vee ja muude ressursside kuluga toote kohta, kui ei toodeta selle jaoks enam uusi materjale.   *Mehaaniline ümbertöötlus (mechanical recycling).
Üks võimalikke lahendusi tekstiilijäätmete ringlusse saatmiseks on selle mehaaniline ümbertöötlus. JDML laboril on 2022. aastal läbiviimisel teadusarendusprojekt "Eesti tekkivate tekstiilijäätmete ringlussevõtu ja tootearenduste lahenduste väljatöötamine” (rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus). Projekti eesmärgiks on mehaanilise ümbertöötluse tulemusel tekstiilijäätmetest välja töötada uudseid toormaterjale (erinevad lausmaterjalid ja ümbertöödeldud lõng) ning valminud materjalidest arendada omakorda disainlahendused erinevate tootenäidiste kujul. Antud teema all esitletakse eelmainitud projekti vaheetapiks valminud materjali- ja tootearendusnäidiseid, mis on valminud lokaalselt ümbertöödeldud Eestis tekkinud ja kogutud tekstiilijäätmetest. Väljapanekule on plaanis lisada nii erinevaid kudumeid kui ka komposiitmaterjalist valminud näidiseid.  

DiMa väljapanekul osalejad:
- Reet Aus,  tööstuslikult upcycled Reet Aus rõivakollektsioon ja 3D kuduminäidised ümbertöödeldud lõngadest;
- Cärol Ott, Kristel Laur, Sandra Luks. Moekollektsioonid, mis on valminud tudengite praktika raames Keenias, kasutades sisendina Euroopast Aafrikasse saadetud kasutatud riideid;
- Maria Kristiin Peterson, kuduminäidised projekti raames ümbertöödeldud lõngadest (masinkude)

Lähemalt näitusest "Second Chance / Teine võimalus" SIIN.