FashionSEEDS

FashionSEEDS on tasuta tööriistakast terve maailma disainiõpetajatele jätkusuutliku (moe)disaini protsesside õpetamiseks.

Platvormi arendasid koostöös välja Euroopa tipp disainiülikoolid: Londoni Kunstiülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Milano Polütehnikaülikool ja Disainikool Kolding, Londoni Moekolledži säästva moe keskuse direktor professor Dilys Williamsi juhtimisel. FashionSEEDS pakub juhendajate ja teadlaste teadmisi ning erinevaid ressursse, mis aitavad juhendajatel mõelda, miks, mida, kuidas ja kellega moeharidus toimib. Platvorm pakub viise, kuidas mõelda ja tegutseda, et näidata jätkusuutliku moedisaini positiivset mõju ja distsipliini tänases maailmas.

Platvorm on nelja eelnimetatud ülikooli teadlaste ja juhendajate rühma kolm aastat kestnud uurimistöö, analüüsi ja koostöö tulemus, millesse on kaasatud ka enam kui 70 ülikooli pedagoogid ja üle 60 ettevõtte professionaalid üle maailma.

EKA õppejõud ja teadlased panustasid FashionSEEDSi jätkusuutlikkuse platvormi kursuste kataloogide kaardistamise, materjaliküsitluste, uuringute ja analüüsidega ning platvormi keskkonnapoliitikaga vastavusse viimisega. EKA meeskonda kuulus Jätkusuutliku disaini ja materjalide labor DiMa vanemteadur ja ringdisaini juht Reet Aus, kes on üks olulisemaid rahvusvahelisi vastutustundliku moe, täpsemalt taaskasutuse ja jäätmetekke vähendamise eksperte. Eesti meeskond aitas kaardistada tulevaste disainerite rolli ja vastutust, tuues laua taha poliitikakujundajad, disainikoolitajad ja valdkonna spetsialistid, et arutada, kuidas eri osapooled rohelise revolutsiooni muutustega kaasa lähevad. EKA tegeles ka platvormi väljundite poliitikaga vastavusse viimisega.

Lisaks Reet Ausile ja Piret Puppartile osalesid Eesti meeskonna töös EKA moedisaini osakonna konsultant ja õppejõud Harri Moora, dotsent Julia Valle-Noronha ja õppejõud Triin Amur.


KUIDAS PLATVORM TOIMIB?

FashionSEEDS on loodud kõikvõimalike õpetajate jaoks, alates nendest, kes alles hakkavad oma õppetöösse jätkusuutlikkust integreerima ja lõpetades sügavate teadmistega õppejõududega. See on ressurss, mille juurde juhendajad saavad moedisaini õpetades oma vajaduste arenedes tagasi pöörduda. Tööriistad on rakendatavad erinevates haridusasutustes, alates ülikoolidest kuni kutsekoolideni, ja neid saab kasutada ka üldhariduskoolides.

FashionSEEDS sisaldab uhiuut juhendit Tutor's Toolkit (Juhendaja tööriistakast), mis aitab õpetajatel kaaluda viise, kuidas seada loodus ja õiglusprintsiip moedisaini õppekavade keskmesse. See sisaldab järgmist:

Kursuse kujundaja: Eesmärgiks on õpetada õpetajaid ja õppekavajuhte tutvustama ja rakendama moedisaini jätkusuutlikkuse põhimõtteid, mida järgida ja praktiseerida õpetamise ja õppimise kujundamisel.

Disainilõuend: Toetab akadeemikuid, juhte ja praktikuid nende strateegiliste prioriteetide seadmisel jätkusuutliku moedisaini tervikliku lähenemise kaudu.

Kaardid: Pakuvad praktilisi näiteid moeõpetajatele, kuidas kohandada ja rakendada jätkusuutlikkusele orienteeritud kursuste sisu, et reformida, muuta või täiendada praegust õpetamist ja õppimist.

Õppetegevuse tööriist:  Jaotub 24 õppetegevuseks, mis on välja töötatud olemasolevate kursustega integreerimiseks või inspiratsiooniks uue kursuse sisu loomisel.

Lisaks tööriistakomplekti materjalidele on FashionSEEDS-i meeskond loonud peamised ressursid, mis aitavad õpetamise ja õppimise praktilisi aspekte ellu viia. Nende hulka kuuluvad:

Reader (lugeja) – platvormi taskuraamat – mis toimib kõrghariduse jätkusuutlikkuse moedisainihariduses eraldiseisva viitena

Libary (raamatukogu) – ülevaadatud väliste platvormide kureeritud loend – moeõpetus kui jätkusuutlikkus, mis on välja töötatud selleks, et abistada juhendajaid oma praktika

FashionSEEDS projekti aruanded, mis toetavad platvormi enda loomisel välja töötatud alusdokumente.