Fashion for Change

2021. aasta jaanuarist osaleb DiMa rahvusvahelises projektis Fashion For Change, mille eesmärgiks on suurendada Euroopa moetööstuse jätkusuutlikkust.

Fashion For Change (F4C) projekti sihtgrupp on väikeettevõtted, moedisainerid ning idufirmad, kes on huvitatud vastutustundlike ning keskkonnasäästlikke toodete abil spetsialiseerunud turunišši leidmisest. Just sellised ettevõtted on piisavalt paindlikud ja uuendusmeelsed, et reageerida kiiresti turgudel toimuvatele muutustele.

Projekt pakub Euroopa Liidu moetööstuse väikeettevõtetele, disaineritele ja idufirmadele tehnilist ning finantsilist tuge, et soodustada üleminekut innovaatilisele ja jätkusuutlikule ringmajandusele. Moetööstuse ringmajanduse põhimõtete kohaselt tuleks tooteid kavandades arvesse võtta ressursitõhusust, mittetoksilisust, biolagunevust ja ringlusessevõetavust. Tootmisel tuleks eelistada taaskasutatavaid ressursse ning eetilisi praktikaid. Neid printsiipe silmas pidades on võimalik luua olukord, kus kogu toote elutsükkel ei avalda niivõrd suurt negatiivset keskkonna- ja sotsiaalset mõju.

F4C toimub Euroopa Liidu COSME programmi algatusel ning rahastamisel. Kolmeaastane projekt hõlmab ideid ja ettevõtmisi, mille eesmärgiks on vähendada oluliselt Euroopa moetööstuse negatiivset keskkonna- ning sotsiaalset mõju konkurentsivõimeliste uuenduslike ärimudelite väljatöötamise kaudu. Valitud osalejatele pakub projekt pooleaastast kasvuprogrammi, mis stardib 2022 suve teisel poolel. Tegemist on 1 aasta vältava programmiga, mis pakub osalejatele mentorlusprogrammi, rahvusvahelist võrgustikku, praktilisi meetodeid ringdisaini rakendamiseks ning rahalist tuge oma projektide ja eesmärkide täideviimiseks.Tegemist on 1 aasta vältava programmiga, mis pakub osalejatele mentorlusprogrammi, rahvusvahelist võrgustikku, praktilisi meetodeid ringdisaini rakendamiseks ning rahalist tuge oma projektide ja eesmärkide täideviimiseks.

Eesti Kunstiakadeemia seisab 8-kuulise kasvuprogrammi korraldamise eest, mis jaguneb kaheks osaks: 
6-kuuline mentorlusprogramm fokusseeritud ringdisainile ja jätkusuutlikkusele 
2-kuuline mentorlusprogramm fokusseeritud ärilisele arengule. 

Eksperdid tuuakse kokku erinevatest valdkondadest: innovatsioon ja idufirmad, ringmajandus ja jätkusuutlikkus, rahandus ja ettevõtlus ning moedisain. Nii kindlustatakse programmis osalejatele laiapõhjaline ja kaugeleulatuv tugi.

Programmi tulemusena loodetakse luua mitmeid rahvusvahelisi jätkusuutlikke moeideid, mõjutada tarbijakäitumist ning tehakse ka poliitikasoovitusi, et avaldada ulatuslikku mõju ühiskonnale. Samuti soodustatakse Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist teabevahetust ja koostööd.

Loe lisa: https://www.fashionforchange.eu

Fashion for Change sotsiaalmeedias: 
https://www.facebook.com/FashionForChangeEU/ 

Projektipartnerid lisaks EKAle on Ecopreneur.eu (Belgia), MB Kalistos Partneriai (Leedu), Civitta Eesti (Eesti), OÜ Singleton Group (Eesti).