Upmade oskusteabe viimine Keeniasse

Probleemi lahendamine

Keenias on tekstiilitööstusel tõsine keskkonnaprobleem. Tekstiilitootmises levinud lineaarne tootmismudel on suur kliimamuutuste põhjustaja, mida iseloomustab ülemäärane tooraine-, vee- ja energiatarbimine koos oluliste tarbimisjärgsete jäätmete tekkimisega. Selline süsteem ei mõjuta mitte ainult keskkonda, vaid ka inimeste heaolu ja majandust.

Projekti eesmärk

Meie projekti eesmärk on muuta Keenia tekstiilitööstust, võttes Rivatexi tekstiilitehases kasutusele UPMADE-mudeli. UPMADE põhimõtteid omaks võttes on meie eesmärk:

  • Suurendada tööstuse vastupidavust ja heaolu.
  • Vähendada tekstiilitootmise ökoloogilist jalajälge, eelkõige tarbimisele eelnevate jäätmete osas.
  • Edendada töökohtade loomist ja oskuste arendamist.
  • Parandada konkurentsivõimet ja innovatsiooni keerukate toodete loomisel.
  • Vähendada märkimisväärselt kasvuhoonegaaside heitkoguseid, järgides kliimaeesmärke.

Jätkusuutliku tuleviku suunas

UPMADE-mudeli toomisega Keeniasse ei muuda me mitte ainult üht tööstusharu, vaid sillutame ka teed jätkusuutlikumale, tõhusamale ja keskkonnasäästlikumale tulevikule.

Põhitegevused

Rivatexi jäätmete analüüs: Põhjalike andmete kogumine tootmisprotsesside, materjalide ja ettevõttesiseste tavade kohta. See hõlmab intervjuude läbiviimist ja üksikasjalikku töökülastust, et saada põhjalik ülevaade.

Strateegilised ettepanekud: Pärast analüüsi esitame kohandatud soovitused Rivatexi väärtusahela ümberkujundamiseks, et vähendada tarbimisele eelnevaid tekstiilijäätmeid.

Rakendamise toetus: Pakume tehasele praktilist abi nende soovituste rakendamisel.

Ringlus- ja taaskasutuspõhise disaini põhimõtted: Ringdisaini ja ringlussevõtu põhimõistete tutvustamine koosolekute, arutelude, ettepanekute, õmblejate ja disainerite koolituse kaudu. Koolitused hõlmavad erinevaid õmblustehnikaid, upcycling'i nüansse ja erinevate jääkmaterjalide omadusi.

Ringluse kavandamine: Tulevaste sammude kavandamine, et tõhustada Rivatexi üleminekut ringlusse ja uurida käimasolevaid koostöövõimalusi.

Replitseerimispotentsiaal: Selle mudeli rakendamise võimalikkuse hindamine teistes Keenia tekstiilitehastes.

Partnerid

Stockholm Environment Institute Tallinn (Eesti)
Moi ülikool (Keenia)

Projekti kestus


01.09.2023 - 01.03.2025 (18 kuud)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest